Cookie Beleid

Wat is een cookie en waarvoor wordt het gebruikt?

Een cookie is een klein bestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw apparaat wordt opgeslagen wanneer u de website www.pharmathek.com hieronder, ook gewoon (“Site”), bezoekt en gebruikt. Cookies stellen de Site in staat efficiënt te functioneren en de prestaties ervan te verbeteren, onder meer door het verzamelen en analyseren van geaggregeerde informatie, die de Site-exploitant in staat stelt te begrijpen hoe de structuur van de Site en de onderdelen ervan kunnen worden verbeterd. Cookies kunnen ook worden gebruikt om informatie te verzamelen voor statistische doeleinden, voornamelijk om de surfervaring van de gebruiker te personaliseren, door zijn/haar voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld taal, munteenheid, enz.).

 

Soorten cookies die worden gebruikt

Technische cookies

Technische cookies kunnen worden onderverdeeld in navigatie- of sessiecookies, die zorgen voor de normale navigatie en het normale gebruik van de Site (waardoor bijvoorbeeld de formulieren die de pagina’s van de Site vormen op elkaar kunnen worden afgestemd of de bezochte pagina’s aan dezelfde werksessie kunnen worden gekoppeld) en analytischecookies, die alleen met technische cookies kunnen worden gelijkgesteld indien zij rechtstreeks door de exploitant van de Site zelf worden gebruikt voor de optimalisering van de Site (c. d. analytische cookies van de eerste partij), waarmee informatie in geaggregeerde vorm kan worden verzameld over het aantal gebruikers en de manier waarop zij de Site bezoeken (bijvoorbeeld om statistieken van de meest bezochte pagina’s op te stellen, om geaggregeerde gegevens van bezoeken aan de Site te verzamelen).analytische cookies van de eerste partij) die in geaggregeerde vorm informatie kunnen verzamelen over het aantal gebruikers en de manier waarop zij de Site bezoeken (bijvoorbeeld om statistieken van de meest bezochte pagina’s op te stellen, om geaggregeerde gegevens van bezoeken per besturingssysteem, browser, enz. te verzamelen).

Het gebruik van sessiecookies is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-identificatoren (bestaande uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd) en gegevens over het gebruik van de software die nodig zijn om de site veilig en efficiënt te kunnen verkennen: de sessievariabelen (zogenaamde cookies) sessie kunnen het gebruik van computertechnieken die mogelijk schadelijk zijn voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers vermijden en niet toestaan dat persoonlijke identificatiegegevens worden verkregen. Sessiecookies worden niet permanent op het apparaat van de gebruiker opgeslagen, maar worden lokaal geregistreerd voor perioden die zijn vastgesteld volgens de sessievariabelen (waarvan de waarden op de harde schijf van het apparaat worden opgeslagen en in elk geval kunnen worden gewist; het is ook mogelijk cookies uit te schakelen door de instructies van de belangrijkste browsers te volgen).

 

Profilering cookies

Dit zijn permanente cookies die worden gebruikt om (al dan niet anoniem) uw voorkeuren te identificeren en uw surfervaring te verbeteren.

 

Cookies van derden

Cookies van derden worden geplaatst door een andere website dan die welke u bezoekt en bevinden zich op andere servers dan die welke u bezocht. Derhalve is het gebruik van gegevens die door deze externe exploitanten via cookies worden verzameld, onderworpen aan hun respectieve privacybeleid. Het gebruik van cookies van derden is beperkt tot wat nodig is voor een veilige en efficiënte navigatie op de site en houdt niet in dat de verantwoordelijke voor de verwerking rechtstreeks persoonlijke gegevens verkrijgt waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De Site bevat Facebook-, instagram-, twitter- en youtubeknoppen en widgets. Deze diensten stellen u in staat om direct vanaf de pagina’s van de Site te communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms.

Interacties en via deze instrumenten verkregen informatie zijn in elk geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk, en alleen toegankelijk voor de beheerders van de platforms zelf.

Voor meer informatie over de wijze waarop de door sociale netwerken verzamelde gegevens worden verwerkt, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieders van deze diensten.

Sommige pagina’s van de site zijn voorzien van Google Maps. Wanneer u een pagina bezoekt die Google Maps bevat, of wanneer u interactie heeft met de kaart (via de zoomfunctie, of door op de kaart te klikken om deze te vergroten), kunnen cookies van Google worden aangeroepen.

Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens via de diensten van Google verwijzen wij u naar het privacybeleid https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Uw gebruik van de Google Maps-service is ook onderhevig aan de aanvullende Servicevoorwaarden https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/.

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies te aanvaarden, te controleren of eventueel uit te schakelen via hun instellingen. Wij wijzen u er echter op dat het uitschakelen, zelfs gedeeltelijk, van technische cookies de werking van de Site in gevaar kan brengen en/of de functionaliteit ervan kan beperken.

Het uitschakelen van cookies van derden heeft echter geen enkele invloed op de navigeerbaarheid.

Hieronder vindt u links naar de instructies van de belangrijkste browsers voor het beheren van de instellingen voor de installatie van cookies:

Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265