Webbeleid

Wettelijke vermeldingen

De inhoud van de website www.pharmathek.com (met name de gegevens, informatie, illustraties, logo’s, merken, enz.) is beschermd overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, reproductie, representatie, aanpassing, verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de site, in welke vorm dan ook, is illegaal, met uitzondering van een enkele kopie, op een enkele computer, voorbehouden voor het exclusieve en persoonlijke gebruik van de persoon die de kopie heeft gemaakt. De gedeeltelijke of volledige reproductie van het materiaal op de website www.pharmathek.com is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige houder van de reproductie- en exploitatierechten. Alleen de openbaarmaking van de verwijzingen op de site www.pharmathek.com en de inhoud ervan voor reclamedoeleinden en voor het verwijzen naar de zoekmachine, sites, tijdschriften, magnetische mediadragers en andere verspreidingsmiddelen is toegestaan.
De gepresenteerde configuraties van de systemen, de kenmerken en de foto’s op deze site zijn bedoeld voor de Belgische markt.

 

 

Privacyregels:
Uw gegevens worden door Pharmathek Srl verwerkt voor de activiteiten die verband houden met het informatieaanvraagformulier. De ontvangen gegevens worden niet aan derden meegedeeld of verspreid. De gegevens worden geregistreerd door Pharmathek Srl en u kunt te allen tijde gebruik maken van de rechten die zijn vastgelegd in het wetsdecreet nr. 196 van 30 juni 2003, d.w.z. om te weten welke gegevens zijn geregistreerd, te verzoeken om deze gegevens te wijzigen, bij te werken of te schrappen.